Jandarmeria Suceava face recrutări pentru Academia de Poliție

AcasăActualJandarmeria Suceava face recrutări pentru Academia de Poliție

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursul de admitere la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București.

Pentru a participa la concursul de admitere, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere (2020);
 13. să nu aibă tatuaje sau elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație în ținuta de vară;
 14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Înscrierea candidaţilor se desfăşoară zilnic, în perioada 17-27 iulie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, între orele 09.00 – 15.00, la sediul unităţii din municipiul Suceava, strada Traian Vuia, nr. 7bis.

Relaţii suplimentare, precum şi îndrumarea candidaţilor pentru înscrierea la concursul de admitere la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București, se face prin structura de resurse umane, la reşedinţa unităţii din municipiul Suceava, strada Traian Vuia, nr. 7bis. sau la tel. 0230/522998, interior 24535/24557.

Știri zi de zi, pentru tine!

Abonează-te la știrile zilei pe Google News

Top 7 știri citite