Se fac angajări la ISU Suceava

Se fac angajări la ISU Suceava

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al județului Suceava cu sediul în municipiul Suceava, str. Universității, nr. 14, județul Suceava, scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă și / sau rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele 15 posturi de execuție vacante prevăzute pentru a fi încadrate cu subofițeri, astfel:

– 1 post subofițer operativ principal / Compartimentul Avizare-Autorizare;

– 1 post subofițer casier principal / Compartimentul Financiar;

– 1 post subofițer administrativ principal / Servicul Comunicații și Tehnologia Informației (mentenanță);

– 1 post subofițer tehnic principal / Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației ( tehnlogia informației)

– 2 posturi subofițer tehnic principal / Serviciul Resurse Umane (încadrare, gestiune personal);

– 1 post subofițer tehnic principal / Serviciul Resurse Umane (prevenirea riscurilor profesionale și protecția lucrătorilor);

– 2 posturi subofițer secretariat principal / Compartimentul Secretariat, documente clasificate și arhivă;

– 2 posturi subofițer administrativ principal / un post la Detașamentul de Pompieri Rădăuți și un post la Detașamentul de Pompieri Câmpulung-Moldovenesc;

– 1 post subofițer tehnic principal / Compartimentul Achiziții Publice;

– 3 posturi conducător auto ( autospeciale ) / Serviciul Logistic (grupa transport).

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați de ocuparea posturilor, enumerăm:

-să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

-să cunoască limba română, scris și vorbit;

-să aibă capacitate deplină de exercițiu;

-să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

-să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

-să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

-să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

-să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; -să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; Candidații trebuie să îndeplinească și criteriile specifice menționate în anunț pentru încadrarea directă/rechemarea în activitate, respectiv condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului.

Cererea de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se transmit la adresele de e-mail specificate în anunțurile de concurs, până în data de 14 octombrie, ora 14:00, dosarul de recrutare în volum complet urmând a fi transmis, în format electronic, până la data de 21 octombrie, ora 14:00.

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al județului Suceava, ( http://pompierisv.ro/?f=domenii/anuntconcurs.html ) sau telefonic, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:00, la Serviciul Resurse Umane, telefon 0230/524426, interior 27010; 27129.

Autor :

Publicat :

Abonează-te la știrile zilei pe Google News

Top știri citite:

Știri ultimă oră: