Structura și organizarea anului universitar 2020-2021, la Suceava. Hotărârea Senatului USV

AcasăActualStructura și organizarea anului universitar 2020-2021, la Suceava. Hotărârea Senatului USV

Senatul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a aprobat Hotărârea nr. 105 privind structura și organizarea activităților didactice în anul universitar 2020-2021, care va începe pe 5 octombrie.

Astfel, luând în calcul principiile generale care stau la baza normelor de protecție a sănătății populației în contextul epidemiei cu noul coronavirus, s-a hotărât reducerea densității populației școlare în campus pe durata activităților față în față (on-site) și a cazării în cămine.  În acest sens, în anul universitar 2020-2021, se vor forma două grupuri de studenți care studiază la ciclul de licență IF și ID, notate A și B. Grupul A va fi format din studenții anului I, de la toate facultățile, și studenții anilor superiori (II, III și IV) ai Facultăților de Drept și Științe Administrative, Litere și Științe ale Comunicării, Științe Economice și Administrație Publică și  Științe ale Educației. Grupul B va fi alcătuit din studenții din ani superiori (II, III, IV) ai Facultăților de Educație Fizică și Sport, Inginerie Alimentară, Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, Silvicultură și Istorie și Geografie.

În semestrul I, organizarea activităților didactice, respectiv cazarea studenților din cele două grupe se va desfășura după cum urmează: în intervalul 5 octombrie – 15 noiembrie, Grupul A va fi cazat în cămine și va desfășura seminarii, laboratoare și alte activități practice desfășurate preponderent on-site. În săptămâna 16 noiembrie – 22 noiembrie, după decazarea studenților din Grupul A, va avea loc dezinfecția tuturor spațiilor de studiu și de cazare. Începând cu 23 noiembrie, studenții din Grupul B se vor caza în cămine și vor desfășura activități didactice on-site, până pe data de 17 ianuarie. Menționăm faptul că în căminele USV vor fi cazați în aceeași cameră, pe cât posibil, studenți de la aceeași facultate, din același an și același program de studiu.

Activitatea la masterat, doctorat, învățământ la distanță (ID), activitățile de cercetare și cele desfășurate în proiectele contractate se desfășoară, de regulă, on-site. În cazuri motivate, decanul poate aproba desfășurarea cursurilor și/sau proiectelor didactice în mod on-line, iar rectorul poate aproba solicitările privind munca la domiciliu / telemuncă.

În anul universitar 2020-2021, orele de activitate on-site vor avea o durată de 45 de minute. Sălile vor fi aerisite înainte de începutul activităților didactice, pe durata întreruperii activităților didactice în respectiva sală, la finalizarea activităților didactice în ziua respectivă și oricât de des este posibil pe durata desfășurării acestor activități. Ușile sălilor vor fi, de regulă, deschise. Activitatea de predare on-site se va desfășura în module de către 3 ore fizice, fără pauze între ore și fără pauză între module dacă în sala respectivă nu se schimbă formația de studiu. Dacă formația de studiu se schimbă în sala respectivă, o pauză pentru aerisire și dezinfectarea suprafețelor și a încăperii, inclusiv cu echipamente UV, va fi prevăzută în orar.  În cazul activității on-line, orele didactice vor avea durata normală de 50 de minute, cu pauze de 10 minute între ele.

Examenele, colocviile, restanțele, reexaminările, examenele de finalizare a studiilor, examenele de grad și oricare alte examinări, inclusiv cele de evaluare pe parcurs, se vor susține on-site, cu formații de studiu potrivite cu capacitatea sălilor în care se va desfășura examinarea.

În ceea ce privește Restaurantul studențesc, acesta va funcționa, în principal, asigurând servirea mesei doar la caserole, pentru a fi consumate la domiciliu/cămin/birou. Un număr limitat de locuri va putea fi asigurat la mesele din interior, în condițiile respectării normelor sanitare în vigoare.

Atragem atenția asupra faptului că în campusul USV, atât în spațiile închise, cât și în cele deschise, va fi obligatorie purtarea măștii de protecție, de unică folosință. De asemenea, accesul în campus va fi permis exclusiv studenților, personalului USV și invitaților acestora și se va face doar pe la intrările organizate în acest sens.

Cuantumul burselor sociale acordate în anul universitar 2020-2021 va fi suplimentat cu suma de 50 de lei/lună, destinată procurării de către studenți a măștilor de unică folosință. Totodată, în anul universitar 2020-2021, menținerea burselor studenților nu va fi condiționată de prezență.

Detalii suplimentare cu privire la organizarea anului universitar 2020 – 2021 pot fi obținute consultând H.S. nr. 105 din 10.09.2020 și Anexa, disponibile la următoarea legătură:

https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2020/HS_105.pdf

Știri zi de zi, pentru tine!

Abonează-te la știrile zilei pe Google News

Top 7 știri citite