Sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 108.000 de lei aplicate de inspectorii de muncă suceveni

AcasăLocaleSuceavaSancțiuni contravenționale în valoare de aproape 108.000 de lei aplicate de inspectorii...

Sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 108.000 de lei aplicate de inspectorii de muncă suceveni

În perioada 01-31 decembrie, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat 241 controale, din care 173 în domeniul relaţiilor de muncă şi 68 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 91 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 107.500 lei.

În domeniul Relațiilor de muncă/muncă nedeclarată, în urma celor 173 controale efectuate, s-au aplicat 36 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 91.500 lei.

Au fost depistate trei persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care: o persoană al cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității și două persoane depistate la muncă fără contracte individuale de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați doi angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 60.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă: neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă; netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor; nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă; nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

In domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în urma celor 68 controale efectuate, s-au aplicat 55 sancţiuni contravenţionale la 38 angajatori (53 avertismente contravenţionale şi 2 amenzi contravenţionale în valoare de 16.000 lei).

Principalele deficienţe constatate au fost: nu s-au asigurat mijloacele de protecţie colectivă pentru lucru la înălţime; nu s-a întocmit Planul propriu SSM; nu s-au comunicat evenimentele produse; nu s-au cercetat evenimentele produse; nu s-au consemnat în fișele de instruire individuală efectuarea instruirii lucrătorilor; nu s-a organizat activitatea de prevenire şi protecţie.

În luna decembrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 18 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.01.2024, figurează ca fiind înregistrate 139.894 de contracte individuale de muncă active din care: 129.736 pe durată nedeterminată și 10.158 pe durată determinată.

Știri zi de zi, pentru tine!

Abonează-te la știrile zilei pe Google News

Top 7 știri citite